Astrologija vam lahko pomaga v življenju

pin up

Tudi vas zanima, zakaj delujete tako, kot delujete, kakšno vezo ima to z vašo preteklostjo, kaj vam napoveduje prihodnost? To je le nekaj vprašanj, pri katerih vam lahko pomaga spletna stran o astrologiji – no, ne prav stran, pač pa astrologi oz. svetovalci, ki tam delajo. Rezervirajte si termin pri njih in kmalu boste lahko dobili odgovore na vsa vprašanja, ki vas mučijo.

Rojstna karta je eden izmed pripomočkov, na podlagi katerih lahko astrologi povedo kaj o vas. Rojstni karti rečemo tudi horoskop, gre pa v bistvu za grafično sliko neba v času in kraju posameznikovega rojstva. Astrolog lahko razbere posebne simbolne pomene, ki jih kaže karta in vam jih nato tekom analize interpretira. Če želite, da vam astrolog izdela rojstno karto, mu morate povedati natančen čas svojega rojstva (datum in natančna ura) ter kraj rojstva. Vse to se vnese v računalniški program in vaša karta je izdelana.

Astrolog vam lahko naredi tudi primerjalno astrološko analizo, kar v bistvu pomeni, da analizira vašo rojstno karto in karto vašega partnerja oz. karto neke osebe iz vaše družine. S pomočjo te analize se lahko analizira nivo kompatibilnosti, medosebno dinamiko itd. Preko tega se lahko ugotovi tudi nivo družinske dinamike in medgeneracijski prenos osebnostnih značilnosti oz. družinskih vzorcev.
Astrološko svetovanje pri vzgojnih dilemah vam pomaga ugotoviti, kakšna je karmična dinamika med vami (staršem) in otrokom ter poskuša poiskati načine, kako (uspešno) rešiti napetosti znotraj te dinamike. Tovrstno svetovanje temelji na individualnih in primerjalnih analizah. Tekom tovrstne analize boste deležni tudi splošnih psiholoških in vzgojnih nasvetov, namreč kako ravnati v posameznih razvojnih obdobjih otroka.

astrologija
Na voljo vam je tudi individualna psihoterapevtska pomoč, kjer z razvojno analitično psihoterapijo ugotavljate vzroke za duševne težave v razvojnih motnjah; ozavestite torej nefunkcionalne vzorce obnašanja, predelujte travmatična doživetja itd., skratka, stremite k temu, da »zgradite« bolj zdrave strukture osebnosti. Tovrstna terapija nima določenega trajanja, saj je to odvisno od posameznika oz. od njegovega napredovanja.

Rate this post