Kreditna Pogodba v Švicarskih Frankih

Ali je kreditna pogodba v švicarskih frankih veljavna?

Pred leti so se ljudje odločali za kreditno pogodbo v švicarskih frankih, ker so bili krediti veliko cenejši in so kreditojemalci mislili, da bodo lahko kredite dobili ceneje. Kreditna pogodba v švicarskih frankih pa je danes nična, saj je Vrhovno sodišče RS odločilo, da so bili ljudje, ki so takšne pogodbe podpisali, zavedeni s strani bank. Kreditojemalci lahko iz tega naslova zahtevajo odškodnino, saj so bili, kot rečeno, v postopku zavedeni in oškodovani.

krediti v švicarskih frankih

Kdo vam lahko pomaga v primeru, ko želite prejeti odškodnino?

Če ste se tudi vi znašli v položaju, ko ste utrpeli škodo zaradi podpisa kreditne pogodbe v švicarskih frankih, vam priporočamo, da si čim prej poiščete pravno pomoč. Naša pravna pisarna ima na voljo brezplačno telefonsko številko, na kateri so vam vedno na voljo strokovnjaki, ki bodo znali hitro in učinkovito poiskati pravo rešitev za vas. Kreditna pogodba v švicarskih frankih, podpisana med letoma 2004 in 2008, je bila leta 2023 namreč razglašena za nično. Če želite prejeti povrnjeno nadomestilo za oškodovan del, čim prej pokličite našo pravno pisarno, ki vam bo z veseljem priskočila na pomoč.

Zakaj je bila kreditna pogodba v švicarskih frankih razveljavljena?

Kot že omenjeno, je Vrhovno sodišče razveljavilo vse kreditne pogodbe v švicarskih frankih, ki so bile sklenjene med letoma 2003 in 2008. Na podlagi odločitve je Vrhovno sodišče posojilojemalcem priznalo pravice v nastali situaciji in stopilo na njihovo stran. Te pogodbe se po sodbi sodišča štejejo za neveljavne, tj. kot da pravno gledano nikoli niso obstajale. Omeniti pa je treba, da ta odločba ne velja za kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene po letu 2008.

Sodišče se je za razveljavitev odločilo, ker je bila kreditna pogodba v švicarskih frankih narejena in podpisana na način, ki ne upošteva temeljnih pravic posojilojemalcev. Banke namreč svojih obveznosti do kreditojemalcev niso v celoti izpolnile, saj jih niso informirale o vseh morebitnih tveganjih, ki lahko nastanejo v primeru podpisa takšnih pogodb. Kreditojemalci tako niso imeli podatkov in informacij o spremembah, ki se lahko zgodijo zaradi posojil v tujih valutah, kot je na primer sprememba valutnega tečaja, ki lahko bistveno podraži kredit. Zaradi tega posojilojemalci niso imeli realnih pričakovanj in so bili zavedeni. Tečaj je leta kasneje seveda zanihal, kar je privedlo do bistveno višjih stroškov iz naslova poplačevanja kreditnih obveznosti. Takšna kreditna pogodba je bila priljubljena in zaželena ravno med letoma 2004 in 2008, ko se je tudi podpisalo največ pogodb. Ljudje so se masovno odločali za kreditno pogodbo v švicarskih frankih, ki pa se je kasneje (po dvigu tečaja) izkazala za slabo odločitev.

krediti v švicarskih frankih

Kako bi morale v tem primeru ravnati banke, da kreditna pogodba v švicarskih frankih ne bi bila nična?

Vedno, ko se sklene kreditna pogodba, ima banka do kreditojemalcev tudi obveznosti. Ena izmed teh je, da potrošnika ustrezno informira o vseh možnih tveganjih. V tem primeru bi morala vsako stranko jasno in dosledno seznaniti z možnostmi gibanja menjalnega tečaja, ki lahko na kreditno obveznost seveda vpliva tako v pozitivni kot tudi v negativni smeri. V tem obdobju banke potrošnikom niso posredovale vseh potrebnih informacij, zaradi česar so se potrošniki odločali na podlagi trenutnih razmer, ko se je zdelo, da je kreditna pogodba v švicarskih frankih ugodna izbira.

Banke so potrošnikom poudarjale zgolj dejstvo, da lahko v tem trenutku dobijo kredit po ugodni obrestni meri, poleg tega pa so krediti tudi varni, saj so najeti v valuti stabilne države. Potrošnik bi imel popolne informacije, če bi bil obveščen o možnih ekonomskih posledicah, ki nastanejo zaradi dviga valutnega tečaja in posledično povečanih finančnih obveznosti, ki izhajajo iz kredita.

Kaj bi potrošniki še morali prejeti ob podpisu kreditne pogodbe v švicarskih frankih?

Poleg ustnega obveščanja strank o tveganjih s strani bančnih uslužbencev bi bilo treba strankam priložiti tudi izračun, ki bi jim omogočil popolno razumevanje finančnih posledic, ki jih sprememba tečaja prinaša za njih. Smiselno bi bilo, da bi dodali tudi graf, ki bi prikazoval gibanje menjalnega tečaja, in podobne analize. Če bi se kreditojemalci po tem še vedno odločili za kreditno pogodbo v švicarskih frankih, bi sami prevzeli tveganja, ki izhajajo iz takšnih pogodb. Omenjeno predvideva že sama sodna praksa Sodišča EU, ki pravi, da je ključni namen informiranja potrošnikov v primeru najemanja kredita v tuji valuti, da so seznanjeni z vsemi morebitnimi negativnimi finančnimi posledicami. To vključuje tudi specifična pojasnila o tveganjih, ki izhajajo iz občutnega padca vrednosti valute, ki je uradna valuta v državi, v kateri ima potrošnik prijavljeno stalno prebivališče.

krediti v švicarskih frankih

Kateri pogodbeni pogoj je manjkal, ko je bila podpisana kreditna pogodba v švicarskih frankih?

Vrhovno in ustavno sodišče RS v svoji odločitvi priznavata, da ima skladnost pri sklepanju kreditnih pogodb zelo velik pomen. Skladnost namreč izhaja že iz evropskega prava in je ključna v luči spoštovanja ustave. Ta pogodbeni pogoj v primeru kreditnih pogodb v švicarskih frankih ni bil spoštovan zaradi nepoštenosti. Pogoj ni bil jasno in razumljivo opredeljen z vidika običajnega kreditojemalca, ki nima znanja s področja financ in finančnih tveganj. Kreditna pogodba v švicarskih frankih je dajala moč močnejši stranki, ki je bila v dotičnem primeru banka. To pa zato, ker imajo banke več informacij o tveganjih in so slednje zlorabile proti strankam. Pomembno je torej, da banke strankam podajo natančne in celovite informacije, ne glede na interese strank, in jih seznanijo z možnimi spremembami v kreditnih pogojih.

Kaj storiti, če ste bili tudi sami oškodovani zaradi podpisa kreditne pogodbe v švicarskih frankih?

Kot že omenjeno, je Vrhovno sodišče leta 2023 razveljavilo vse kreditne pogodbe v švicarskih frankih, podpisane med letoma 2004 in 2008. Če so stranke že odplačale svoj kredit, imajo vseeno pravni temelj, da dosežejo vračilo nastale škode, ki je nastala iz naslova posledic podpisa kreditne pogodbe v švicarskih frankih. V nekaterih primerih so sodišča odločila, da bodo na podlagi začasne odredbe zadržala odplačevanje anuitet.

V primeru, da ste bili tudi sami oškodovani, lahko pokličete našo odvetniško pisarno. Proti bankam smo že vložili številne premoženjske zahtevke za povračilo nastalih stroškov. Omeniti pa je treba, da gre za individualne primere, in ne za kolektivno tožbo. Stranke se morajo torej same odločiti, da bodo zoper banke vložile odškodninski zahtevek. Naša pisarna vam lahko pomaga in vas vodi skozi celoten proces pridobitve odškodnine.

krediti v švicarskih frankih

Stranke se morajo zavedati, da je bila kreditna pogodba v švicarskih frankih nepoštena poslovna praksa bank, ki mora biti tudi ustrezno sankcionirana. Potrošniki so bili neupravičeno zavedeni, kar pomeni, da bi lahko bil rezultat pri številu podpisa pogodb popolnoma drugačen, če bi stranke imele popolne informacije o finančnih tveganjih. Strokovnost bank je v tem primeru popolnoma »pogorela«, oškodovane stranke pa imajo vso pravico, da zahtevajo povračilo nastalih stroškov. Banke so namreč uporabljale pravne trike in pasti, ki jih potrošniki v tem primeru niso mogli ustrezno zaznati in se niso zavedali morebitnih posledic v prihodnosti, ki bi lahko negativno vplivale na njihovo finančno stanje.

Katero stališče je zavzelo Sodišče EU?

Sodišče je za primer kreditnih pogodb v švicarskih frankih odločilo, da gre za nepoštene pogodbene pogoje. Zavzelo je stališče, da je lahko nepošten pogodbeni pogoj že glavni predmet pogodbe tedaj, ko ta ni napisan v jasnem in razumljivem jeziku. Kreditni pogoj je jasen in razumljiv, če potrošnik v popolnosti razume njegov pomen in morebitne negativne finančne posledice ter se na podlagi tega odloči preudarno. Sodišče je odločilo tudi, da je pogodbeni pogoj pošten, če je banka pri sklepanju pogodbenega razmerja ravnala vestno in pošteno.

Pri odločitvi sodišča je bilo ključno dejstvo, da je kreditna pogodba v švicarskih frankih ustvarila resno neravnovesje med stopnjo informiranosti banke in informiranosti stranke glede trenutnih okoliščin in možnih posledic. To neravnovesje je bilo v škodo potrošnika skozi celotno obdobje trajanja kreditne pogodbe. Neetično ravnanje bank je bilo ocenjeno na podlagi standarda povečane skrbnosti ali skrbnosti, ki se pričakuje od dobrih strokovnjakov.

krediti v švicarskih frankih

Če ste se tudi sami znašli v omenjeni neprijetni situaciji, se morate zavedati, da vaše ravnanje ni bilo nepošteno ali napačno. Bili ste le zavedeni in nestrokovno obravnavani. Svetujemo vam, da se čim prej zavzamete za svoje pravice in kontaktirate našo odvetniško pisarno. Pomagali vam bomo, da boste čim hitreje prišli do povrnjenih stroškov in da bo vaša izguba minimalna oziroma je sploh ne bo.

Naša pravna pisarna je specializirana za predmetne pravne storitve. Po nasvet se lahko obrnete že danes, in sicer tako, da čim prej pokličete na našo brezplačno telefonsko številko. V primeru kreditne pogodbe v švicarskih frankih sodelujemo z izkušenimi ekonomisti na področju bančništva, ki bodo hitro ocenili posledice in škodo, ki vam je bila storjena.

Naročite se lahko tudi na termin, saj je bistvenega pomena, da se vaš primer obravnava individualno. Na terminu vam bodo jasno in natančno svetovali, kako postopati in kaj vse je treba storiti za oddajo odškodninskega zahtevka. Podali vam bomo vse opcije za uspešen izid postopka proti banki. Na termin se lahko naročite popolnoma brezplačno, saj se naša odvetniška pisarna poplača šele v primeru uspeha. To pomeni, da naše storitve plačate šele tedaj, ko prejmete želeno višino odškodnine. Tukaj smo zato, da vam pomagamo v težkih situacijah.

Rate this post