Team building usposablja time za sodelovanje

Team building je angleški izraz, ki se je prijel tudi pri nas in pomeni delo na rasti skušine, bodisi da gre za podjetje ali šport in druge oblike skupinskega sodelovanja. Skupinski team building je način treniranja torej usposabljanja skupine, vsakega posameznika, da se  vključi v skupino in k celotnemu delu skupine doprinese kar največ lahko, da celotna skupina torej tim doseže najvišje cilje, ki si jih je zadala.

Team building je način usposabljanja, ki je k nam prišel iz tujine in se je začel v Angliji ter se razširil v prejšnjem stoletju prek vseh celin. Začel se je v športu, pri skupinskih športih, kjer morajo biti člani ekip karseda usklajeni, nesebični in morajo stremeti k skupnemu cilju in ne k temu, da zablesti vsak posameznik. Tak posameznik v tim ne sodi in je bolje, da se ukvarja s solo kariero.

V podjetjih je team building zadnje desetletje dejansko ena najpopularnejših oblik usposabljanja skupin za  doseganje ciljev in se izvaja s pomočjo usposobljenih mentorjev tako v samem podjetju, ko tudi izven podjetja. Dostikrat se team building izvaja samo izven podjetja, kar ni dobra praksa se je izkazalo, zato je potrebno time usposabljati ves čas, za to pa je potreben res sposoben in karizmatičen ter predvsem iskren vodja, kateremu bodo člani tima tudi res zaupali, drugače učinek ne bo dosežen.

Team building izven podjetja je v različnih oblikah, od izletov, piknikov, raznih zabavnih nalog, ki jih mora izvajati tim skupaj, da se uskladi do psihološko vzgojnih prijemov, ko eden od trenerjev samo na skrivaj opazuje posameznike in kasneje prilagodi program za ves tim, da karakterje uskladi med seboj, da se ljudje sprejmejo ter so pri tem tudi uspešni. Uspeh učinka team buildinga je odvisen od usposobljenosti trenerja in načina kako ga bo vodil, od njegove potrpežljivosti in pripravljenosti tima, da bo tudi sodeloval.

Rate this post