Gospodinjska in osebna tehtnica se najbolj potrebujeta

Tehtnica je že od nekdaj zelo koristne pripomoček, tako za gospodinjstva, kot za gospodarstvo in kmetijstvo ter cestni promet, saj poznamo vse vrste tehtnic, od osebnih, do takih, ki merijo zelo majhne količine v farmaciji, in takih, ki merijo velika težka bremena oziroma mase, kot so v industriji. Pa si poglejmo, katere tehtnice poznamo in čemu služijo? Vsem je najbolj znana in blizu gospodinjska tehtnica, ki meri maso do največ 10 kg, tiste bolj poceni pa do 5 kg ali celo 3, saj so namenjene tehtanju živil, ki niso tako zelo težka. Cenjene si tiste, ki merijo tudi dekagrame in grame, kar je pri peki zelo pomembno.

 

Farmacijska tehtnica je zelo fina in občutljiva, saj mora meriti res majhne količine tudi pod grami, se pravi miligrame, saj je to zelo pomembno pri izdelavi zdravil in raziskovanjih, saj že miligram neke snovi lahko povzroči hude reakcije na druge snovi. Teh tehtnic običajno v gospodinjstvu nimamo in so tudi dražje zato za gospodinjstva niso zanimive.

Kmetijska tehtnica meri velike količine, večjo maso, saj se z njo tehtajo največkrat veliki tovori živil, pšenica, živali in podobno. Zato morajo biti velike in trdne in merijo kilograme. Za razliko od osebnih tehtnic, ki merijo maso nekje do 150 kg, te merijo dosti višje mase, tudi nekaj ton. Ponavadi so postavljene na tleh.

Industrijska tehtnica je tudi zelo razširjena ter najbolj raznolika, saj meri velike mase, uporablja pa se v gradbeništvu, živilski industriji, v cestnem prometu za tehtanje vozil, za tehtanje papirja, železa in drugih odpadkov. Te tehtnice so točno prilagojene določeni branži in potrebi ter merijo kilograme, sicer tudi grame a niso tako natančne. Zanje je najbolj pomembno to, da so trdne in vzdržljive, da lahko prenesejo nekaj ton težke tovore in vozila.

Za domačo uporabo imamo običajno še osebne tehtnice, s katerimi tehtamo maso ljudi z namenom spremljati zdravstveno stanje.

Rate this post